Scenar nu ook actief in België

Scenar: nu ook actief in België, met als drijvende krachten Chris Sesier en Jörgen Driessen. Beiden zijn ze van opleiding verpleegkundigen.

Tijdens de bijna 3 jaar, dat Chris met de Ritmedic Scenar werkt, is de kennismaking met het apparaat door de Belgische bevolking gestaag aan het groeien. Door deze groei is onlangs Jörgen het team van Scenar Belgium komen vervoegen.

scenarbelgie.jpgDe grootste doelstelling van Scenar Belgium bestaat eruit, om enerzijds het Scenar toestel bekend te maken onder de mensen en anderzijds hen te informeren inzake de schitterende resultaten die worden bekomen met het toestel.

Om deze doelstelling te bekomen, gaan wij in eerste instantie de mensen behandelen die een acuut probleem of een chronische aandoening hebben. Hierbij geven wij eveneens behandelingen aan huis.

In tweede instantie gaan wij de Scenar home-device (sport-device) verhuren. Deze service werd opgericht op vraag van ons cliënteel. De cliënten worden in eerste instantie behandeld door de scenartherapeut, maar ze willen hun behandelingen aanvullen met de home-device.

Alvorens de home-device te verhuren, wordt de cliënt op een degelijke manier geïnformeerd inzake de toepassing, de werking en het correct gebruik van het toestel. De klant kan het toestel per week huren om deze gedurende die periode uit te proberen. Via deze weg worden de klanten nog meer overtuigd, wat resulteert in de aankoop van een home-device.

Om uiteindelijk een groot publiek aan te schrijven leggen we eveneens contacten met kinesitherapeuten, verpleegkundigen en artsen. Zij staan op hun beurt in contact met hun patiënten.

Hierbij leggen we de basisprincipes uit van de Scenar en informeren we hen inzake onze toekomstvisie. Op die manier kunnen we geïnteresseerden eveneens warm maken om therapeut te worden, wat dan een meerwaarde kan betekenen voor de uitbouw van hun praktijk.

Nu reeds hebben we de eerste contacten gelegd met het Universitair Ziekenhuis Gent, dienst Interne geneeskunde, om de scenartherapie voor te stellen bij de behandeling van de ziekte fybriomyalgie en het Chronische vermoeidheidssyndroom. Meer info volgt.

Om deze nieuwe behandelingswijze eveneens bekend te maken, staat Scenar Belgium op verschillende beurzen in verschillende regio’s. Zo waren wij reeds aanwezig op beurzen die werden georganiseerd te Oostende (2x), te Roeselare (2x) en in Gent (2x).

In het voorjaar van 2010 zijn wij opnieuw van de partij op een beurs te Brugge.

Tijdens de verschillende beurzen nodigen we therapeuten uit die werkzaam zijn in de regio waar de beurs wordt georganiseerd. Op die manier kunnen deze therapeuten hun praktijk promoten en worden de mensen, die een behandeling wensen te starten, naar hun praktijk doorgestuurd.

Hoe gaan we te werk? Praten, informatie en documentatie meegeven, uitleggen en vooral proefsessies organiseren voor de bezoekers, zodat ze reeds, via deze weg, op de hoogte worden gebracht wat de scenarbehandeling inhoudt.

Op 15 november 2009 stond Scenar Belgium in Flanders Expo te Gent. De stand werd door 3 scenartherapeuten bemand. Twee therapeuten hadden de taak de bezoekers te behandelen in korte sessies, de derde therapeut had de taak de juiste informatie en documentatie mee te geven aan alle geïnteresseerden.

We kunnen U verklappen dat deze werkwijze een succes was: heel veel bezoekers toonden interesse inzake de behandelingen en enkele bezoekers zijn nu reeds sterk geïnteresseerd om therapeut te worden. Deze mensen zullen opgevolgd en begeleid worden door Scenar Belgium met samenwerking van Ritmedic. Alvast bedankt voor de goede samenwerking!

Scenar Belgium zal eveneens informatieavonden organiseren voor een beperkt maar geïnteresseerd publiek. Hierbij gaan we verschillende organisaties aanschrijven zoals kruisverenigingen, hulporganisaties,… om hen te informeren over deze nieuwe behandelingswijze.

Een andere, zeer belangrijke groep, die we zullen aanspreken, is de sportwereld. Recent hebben we reeds meerdere sportfanaten behandeld, met een zeer positief resultaat.

Enkele voorbeelden:

  • Marathon lopers en lange afstandlopers hebben reeds kennis kunnen maken met de scenar behandeling. Hierbij werd vooral achillespees-ontstekingen behandeld. Resultaat: Hun deelname aan verschillende marathons, waaronder deze in Florida, werden reeds bevestigd.
  • Op een bepaald ogenblik meldt er zich een manspersoon aan, met rugpijn. Hij heeft reeds meerdere behandelingen ondergaan bij een kinesitherapeut. Er was beterschap, doch de manspersoon bleef met pijn lopen. Via mondreclame kwam deze man bij ons terecht. Zijn eerste behandelingen werden een feit, zijn pijn verdween. Blijkt dat die manspersoon tevens trainer is in de wielersport. Is de cliënt tevreden, dan merk je dit vlug. Kort na zijn behandeling kregen we bezoek van enkele wielrenners. Men zegge het voort…..
  • Prof-wielrenner Stieven Galle werd met de Scenar behandeld. Een positief resultaat vloeide uit de behandeling, waarna hij besluit om naast zijn behaalde diploma van kinesitherapeut ook scenartherapeut te worden.

Op korte of langere termijn proberen wij eveneens om een erkenning van de scenartherapie te verkrijgen op federaal niveau, zodat terugbetaling van de ziekenfondsen (analoog aan de zorgverzekering) tot de mogelijkheden behoren. Dit zal een lang en moeilijk proces worden maar door ons enthousiasme, de goede samenwerking met Ritmedic en de kwaliteit die we kunnen bieden met de Scenar moet dit ook in België een haalbare kaart zijn.

Om af te sluiten nodigen wij U tevens uit om een bezoekje te brengen op onze website: www.scenarbelgium.be 

 

Scenar Belgium  vindt het zeer belangrijk om iedereen te kunnen informeren. Bezoekers kunnen een schat aan informatie vinden op onze website, maar we houden ons er tevens aan dat de scenartherapeuten op deze website een schat aan informatie kunnen bekomen, aangaande de nieuwe ontwikkelingen van de scenartherapie. 

 

Scenar Belgium,

The new way of healing …….  Of  hoe het ook anders kan!!

www.scenarbelgium.be                                        info@scenarbelgium.be

 

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort,

Chris en Jörgen